#ชุดพระหล่อผิวเดิม จัดแสดงเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและส

#ชุดพระหล่อผิวเดิม จัดแสดงเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและสะสมครับ

อาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับ และ ข้อความพูดว่า "ต.อ.น. ต.อ ต.อ ต.อ.น. ต.อ.น."

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ชุมชนคนรักพระหล่อ