ขออนุญาตเปิดกริ่งวัดเขากงคับ

ขออนุญาตเปิดกริ่งวัดเขากงคับ
โดยสมาชิก ชื่อ ศตวรรษ แก้วบุปผา
จากกลุ่ม ชมรมคนรักพระกริ่งสากล