กริ่งพระพุทธชินราช เสาร์๕ เนื้อนวะโลหะ เจ้าคุณศรี(สนธิ์

กริ่งพระพุทธชินราช เสาร์๕ เนื้อนวะโลหะ เจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศน์ ปี๒๔๘๕ จัดสร้าง๕๐องค์
โดยสมาชิก ชื่อ ตี๋ ก๋วยเตี๋ยวเรือ
จากกลุ่ม ชุมชนคนรักพระหล่อ