17/8/65
มหาท้าวเวสสุวัณบันดาลทรัพย์ ๖๕
งานบุญสร้างท้า

17/8/65
มหาท้าวเวสสุวัณบันดาลทรัพย์ ๖๕

งานบุญสร้างท้าวเวสสุวัณ เพื่อหาทุนทรัพย์ปรับปรุงศาสนาสถาน วัดกู่ป่าลาน อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

มหาท้าวเวสสุวัณบันดาลทรัพย์ ๖๕
ศิลปิน:อ.โกมิน พูลทอง
ปั้น:พัฒนโชค มณีโชติ
สร้าง:นนทพันธ์ ปพัฒน์พรเจริญ
หล่อ:เอเชียไฟท์อาร์ท พระนครศรีอยุธยา

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คนไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ สถานที่ในร่ม

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่มพุทธศิลป์ มหาเทพ ท้าวเวสสุวรรณ