เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ วัดจุฬามณี
รุ่นคุ้มภัย

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ วัดจุฬามณี
รุ่นคุ้มภัยให้ลาภ ๖๓
เนื้oสัตตะโลหะลงยาllดv NO. ๒๙๐๖
#ปrะกันllท้ตลoดชีพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "FB.Tomboy zeezrr บัญชักสิกรไทย 048-8343-629 3-629 หนึ่งฤทัย บินศรี โทร. 063-7325796"

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่มท้าวเวสสุวรรณโณ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์