เสื้อยันต์ 2 ใน 120 ตัว
#สนใจทักมาได้จ้าสวยๆหายาก

เสื้อยันต์ 2 ใน 120 ตัว
#สนใจทักมาได้จ้าสวยๆหายากโดยสมาชิก ชื่อ ใบเฟิร์น เฟิร์น
จากกลุ่มท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณี​