เสื้อยันต์ท้าวเวชสร้างน้อยหายาก
#1ใน120ตัวเท่านั้นสวยเ

เสื้อยันต์ท้าวเวชสร้างน้อยหายา
#1ใน120ตัวเท่านั้นสวยเดิมๆ
#สนใจทักแชทได้จ้โดยสมาชิก ชื่อ สุนี สุนี
จากกลุ่มท้าวเวสสุวรรณโณเผยแพร่บารมีหลวงพ่ออิฏฐ์ ณ วัดจุฬามณี มาตราฐานสากล