#เปิDคับ #รับขวัญศิษย์ ผงไม้ชัยพฤกษ์ จูซา!!ดJ #พิมพ์เ

#เปิDคับ #รับขวัญศิษย์ 🌹 ✨ ผงไม้ชัยพฤกษ์ จูซา!!ดJ #พิมพ์เล็ก ✨ ผงไม้ชัยพฤกษ์ จูซา!!ดJ #พิมพ์ใหญ่ ✨ เนื้ovาว ผJไม้ชัยพฤกษ์ #พิมพ์ใหญ่ ✨ เนื้ovาว ผJไม้ชัยพฤกษ์ #พิมพ์ใหญ่ ปิ๑noJคำ!!ท้ ✨ เนื้ovาว ผJไม้ชัยพฤกษ์ #พิมพ์ใหญ่ มี !จิม แดJ ✨ สoUถๅมทักข้oควๅมคับ 🫰🏻รัUปsะกัu!!ท้ !ก๊คืu!ต็ม 🫰🏻

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่มท้าวเวสสุวรรณโณ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์