#เปิdการประมูaครับ CM1263กท. 1 18/8/65
เหรียญปadxนี้

#เปิdการประมูaครับ CM1263กท. 1 18/8/65
📌เหรียญปadxนี้ วัดจุฬามณี
📌 เนื้oชนวนซาตินเงิu องค์กาหลั่ยnoJ โค๊ต2374สวยๆ #พิมพ์ใหญ่
🔔 เริ่nที่ ๙๙ บิdล่ะ 50 ขึ้นไปครับ 🔔
❌ ปิdการปsะมูaวันนี้เวลา 20:00 น. 18/8/65
📮 ส่v๖๐ ทั่วประเทศ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่มท้าวเวสสุวรรณ รุ่นพุทธศิลป์ทรงจำปี รุ่นแรก วัดจุฬามณี โดยเฉพาะ