#เจตนารมณ์ ของชมรม คือประชาสัมพันธ์ เผยแผ่งานบุญทุกสายบ

#เจตนารมณ์ ของชมรม คือประชาสัมพันธ์ เผยแผ่งานบุญทุกสายบุญ และสะสมผลงานท้าวเวสสุวรรณที่ชื่นชอบ

#ขอให้สมาชิกทุกท่าน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันฉันท์เพื่อนพ้อง น้องพี่

#ส่วนท่านใดจะซื้อจะขาย ขอให้เช็คเครดิตกันให้ดี หรือไม่ก็ให้ส่งเอกสารประกอบการซื้อชายผ่านข้อความครับ เพื่อป้องมิจฉาชีพ

#ข้อแนะนำ การซื้อขายที่ดีควรซื้อจากทางผู้ที่มีเครดิตที่ดีในการซื้อขายครับโดยสมาชิก ชื่อ Ponnarong Bowonchaitham
จากกลุ่มพุทธศิลป์ มหาเทพ ท้าวเวสสุวรรณ