อนุวัติ จัดให้โพสต์ อ.ปริญญา บอก ตั้งรัฐบาลก้าวไกลไม่ง่

อนุวัติ จัดให้โพสต์ อ.ปริญญา บอก ตั้งรัฐบาลก้าวไกลไม่ง่าย ล่าสุด สว.บางคน จะงดออกเสียงโหวตพิธาเป็นนายก

โดยสมาชิก ชื่อ Aranya Anong
จากกลุ่มท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณี​