ส้มป่อย พิมพ์ใหญ่ เนื้อเข้มๆสวยๆ
สุดเข้มขลัง #สร้างน้อ

ส้มป่อย พิมพ์ใหญ่ เนื้อเข้มๆสวยๆ
สุดเข้มขลัง #สร้างน้อย #ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป
#สนใจทักแชทได้เลยจ้าโดยสมาชิก ชื่อ John Wick Jonathan
จากกลุ่มท้าวเวสสุวรรณโณเผยแพร่บารมีหลวงพ่ออิฏฐ์ ณ วัดจุฬามณี มาตราฐานสากล