สร้อยเม็ดทองเลเซอร์ขนาด 5 มิลกลมเกรด a
แต่งอะไรเลเซอร์

สร้อยเม็ดทองเลเซอร์ขนาด 5 มิลกลมเกรด a
แต่งอะไรเลเซอร์ทั้งเส้น
ห้อยพระหน้า 5 หลัง 1 องค์+ก้ามปูเลเซอร์
ความยาวตามแบบ 26 นิ้วสวมหัวได้
สนใจสอบถามได้นะคะโดยสมาชิก ชื่อ พี สร้อยกะลา
จากกลุ่มซื้อ-ขาย พญาครุฑ ท้าวเวสสุวรรณ พระพิฆเนศ