สร้อยกะลา+เม็ดทองเรเซอร์ขนาด 5 มิลกลมเกรดเอ
ไม่ลอกไม่ด

สร้อยกะลา+เม็ดทองเรเซอร์ขนาด 5 มิลกลมเกรดเอ
ไม่ลอกไม่ดำ ก้ามปูเรเซอร์ฝังเพชร
ห้อยพระหน้า 3 หลัง 1 องค์+ก้ามปูเรเซอร์
ความยาว 24 สวมหัวได้
สนใจทักมาจ้าโดยสมาชิก ชื่อ นกสร้อยกะลาคั่นทองเรเซอร์ เฟชหลัก
จากกลุ่มท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณี​