ยกองค์ท้าวเวสสุวรรณ ปลายทางพัทลุงครับ
#ช่างก้อยโคราช (

ยกองค์ท้าวเวสสุวรรณ ปลายทางพัทลุงครับ

#ช่างก้อยโคราช (แหล่งผลิตเศียรครูองค์เทพ)


โดยสมาชิก ชื่อ เศียรพ่อแก่ ปู่ฤาษี ช่างก้อยโคราช
จากกลุ่มท้าวเวสสุวรรณ พญาครุฑ เครื่องราง ทุกสาย