พุทธศิลป พระนารายณ์ทรงครุฑ เนื้อเงิน วัดป่าไตรภูมิสัทธร

พุทธศิลป พระนารายณ์ทรงครุฑ เนื้อเงิน วัดป่าไตรภูมิสัทธรรม สนใจสอบถามได้ครับ

โดยสมาชิก ชื่อ เจตน์ เบญจบารมี
จากกลุ่มพุทธศิลป์ มหาเทพ ท้าวเวสสุวรรณ