พญาครุฑเชิญธงเศรษฐี วัดครุฑยุดยา

พญาครุฑเชิญธงเศรษฐี วัดครุฑยุดยาโดยสมาชิก ชื่อ Nutchanya Suksiriwattanarot
จากกลุ่มท้าวเวสสุวรรณ พญาครุฑ เครื่องราง ทุกสาย