ท้าวเวสสุวรรณ. วัดเนินทอง จังหวัด ราชบุรี
เนื้อบรอนซ์ร

ท้าวเวสสุวรรณ. วัดเนินทอง จังหวัด ราชบุรี

เนื้อบรอนซ์รุ้ง. #หมายเลข
เนื้อทองเหลืองอิตาลี่ หมายเลข. ๑๔๑

งดงามสมกับการรอคอยจริงๆครับผม สนใจอินบล้อคครัโดยสมาชิก ชื่อ Sakpol Polkhajon
จากกลุ่มพุทธศิลป์ มหาเทพ ท้าวเวสสุวรรณ