ท้าวเวสสุวรรณ พุทธาภิเษก 6วาระ
วาระที่ 1 วัดโพธิ์

ท้าวเวสสุวรรณ พุทธาภิเษก 6วาระ
วาระที่ 1 วัดโพธิ์
2 วัดจุกเฌอ
3 วัดบางขัน
4 จัดเเจ้ง
5 วัดสุทัศน์
6 วัดห้วยด้วน
#ขนาดองค์บูชา9นิ้ว
#รับประกันเเท้100%โดยสมาชิก ชื่อ Chatpimuk Seahlum
จากกลุ่มพุทธศิลป์ มหาเทพ ท้าวเวสสุวรรณ