ท้าวเวสสุวรรณปี 2547 เนื้อสามกษัตริย์ตอกโค๊ตข้างใต้ หลว

ท้าวเวสสุวรรณปี 2547 เนื้อสามกษัตริย์ตอกโค๊ตข้างใต้ หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ วัดเพชรบุรี สุสานทุ่งมน จังหวัดสุรินทร์ ประสบการณ์ให้โชคลาภและอุบัติเหตุแคล้วคลาดกับผู้บูชาขึ้นคอโดยสมาชิก ชื่อ Phumipat Pannarossukon
จากกลุ่มท้าวเวสสุวรรณ พญาครุฑ เครื่องราง ทุกสาย