ครุฆไม้พะยุงฝังก้ามปูคั่นทองเรเซอร์
บิดเกรียว+ปะคำไม้พ

ครุฆไม้พะยุงฝังก้ามปูคั่นทองเรเซอร์
บิดเกรียว+ปะคำไม้พยุงขนาด 8 มิล
ห้อยพระหน้า – หลัง ความยาว 24 นิ้ว
สนใจสอบถามได้นะคะโดยสมาชิก ชื่อ นกสร้อยกะลาคั่นทองเรเซอร์ เฟชหลัก
จากกลุ่มท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณี​