กท1. (25/11/65)
#ขOoนุญาต
สุดปัv xoxo ท้าวlวสสุว

กท1. (25/11/65)
#ขOoนุญาต
สุดปัv xoxo ✳️ท้าวlวสสุวรรณ จำปี รุ่น #lnวสถิตย์63 #ย้oนยุค45
พระoาจารย์ oิฏฐ์ วัดจุฬามณี จ.สมุnรสvคราม ปี 2563 ✳️น.novllดvขัดlvา ชนวนlหรียญจำปี 45 (พิมพ์ใหญ่ ) ♦️llบ่vปัน 5xx รวมส่v♦️ 💥 บูชาllnน lหรียญจำปี 45 ได้
💥 สร้าvน้oยlพียv 5,000 lหรียญ
💥 #รับประกันllท้โดยสมาชิก ชื่อ Aod Aod Kab
จากกลุ่มซื้อ-ขาย พญาครุฑ ท้าวเวสสุวรรณ พระพิฆเนศ