กท.1 8/5/66
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ
รุ่น เวสสะ พุสะ
หลว

กท.1 8/5/66
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ
รุ่น เวสสะ พุสะ
หลวงพ่อพัฒน์ ปลุกเสก
เนื้อนวะโลหะ

เลข 87
แบ่งเบาๆ 199 รวมส่งครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Weerapong Kunkaew
จากกลุ่มพุทธศิลป์ มหาเทพ ท้าวเวสสุวรรณ