กท.1/19/9/65
ขออนุญาตLปิD/3⃣องค์
ท้าวเวสสุวรรณ

กท.1/19/9/65
🌟ขออนุญาตLปิD/3️⃣องค์
🌟ท้าวเวสสุวรรณราชาทรัพย์ สัมฤทธิ์ผล ⚡️วัดบ้านไร่ เชียงใหม่
↗️LปิD 199 /+ลงท้าย0. ⛔️ปิD/19.30น.
✌️ถึงบ้าน60โดยสมาชิก ชื่อ Pawanvat Kaveesut
จากกลุ่มซื้อ-ขาย พญาครุฑ ท้าวเวสสุวรรณ พระพิฆเนศ