กฎกลุ่ม ซือขายทุกครั้ง ลง ราคา เบอร์ ให้ชัดเจน ถ่ายทอดสด เสร็จกรุณา ลบโฟสด้วย ถ้าไม่ลบเตะออกทัน

ระบบ บริการ ระบบบัชชี กลาง
1.แอดมินจะสร้าง ห้องแชท มีผู้ซือผู้ ขาย และแอดมิน
2.ผู้ซือ และผู้ขายตกลง ราคา กันให้เรียบร้อย
3.ผู้ ซือ โอนเงินเข้าบัชชีกลาง แอดมินได้รับยอด แอดมินจะแจ้งผู้ขาย
4.แอดมินได้รับยอดแล้ว แอดมินจะแจ้งให้ ผู้ขายส่งของ
5.ผู้ซือได้รับของตรวจของให้เรียบร้อย และแจ้งแอดมินว่าได้รับของแล้ว
6.แอดมินจะโอนไปให้ผู้ขาย
ค่าบริการ บัชชีกลางสิงค้าไมเกิน 5000=50. . 10000=100. แอดมินมีบัชชีเดียวเท่านั้น ไมอยากเสียเงินฟรีๆ ใช้ระบบบัชชีกลาง ไมมีสุนัขตัวไหนเอาเงินคุณไปได้ ปลอดภัยใช้บัชชีกลาง แอดมินเล็กโดยสมาชิก ชื่อ พอดี พอมี พอใช้
จากกลุ่มท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณี​